Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 18

k bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků
(19. celek)
Vláda

I. schvaluje podle § 2 odst. 2 zákona č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky, bezúplatný převod majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, uvedený v příloze tohoto usnesení, do vlastnictví místně příslušných jmenovitě určených územních samosprávných celků;

II. ukládá ministru obrany zabezpečit realizaci převodu majetku státu podle bodu I tohoto usnesení.Provede:

ministr obrany

Na vědomí:

hejtmani
Středočeského kraje,
Karlovarského kraje,
Ústeckého kraje,
Pardubického kraje,
Zlínského kraje,
Jihomoravského kraje,
Moravskoslezského kraje

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0018.doc

Přílohy:
w070103a.0018.pdf