Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 28

ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/12
Finanční prostředky státního rozpočtu určené
na programy podpory regionálního rozvoje
Vláda

bere na vědomí

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/12 Finanční prostředky státního rozpočtu určené na programy podpory regionálního rozvoje, obsažený v části III materiálu č.j. 1981//06,

2. stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru uvedenému v bodě 1 tohoto usnesení, obsažená v částech IV a V materiálu č.j. 1981/06.
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0028.doc

Přílohy: