Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 36

o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
Chráněné krajinné oblasti Český ráj
Vláda

povoluje s platností do 31. října 2011 na žádost společnosti Kinský dal Borgo, a.s., zastoupené slečnou Martinou Kubešovou, sídlem Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, uvedenému žadateli výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to ze zákazu uvedeného v § 26 odst. 3 písm. a) tohoto zákona, tj. ze zákazu hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu k používání herbicidu Roundup za účelem likvidace invazních druhů rostlin v areálu náležejícímu ke hradu Kost, v první a druhé zóně Chráněné krajinné oblasti Český ráj za podmínek uvedených v části III materiálu č.j. 1976/06.Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0036.doc

Přílohy: