Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 13

k účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 v ŠanghajiVláda

I. bere na vědomí oficiální pozvání vlády Čínské lidové republiky k účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji (dále jen „Světová výstava“);

II. souhlasí s účastí České republiky na Světové výstavě;

III. ukládá ministru zahraničních věcí

1. oznámit vládě Čínské lidové republiky přijetí oficiálního pozvání k účasti České republiky na Světové výstavě,

2. vyhlásit do 31. prosince 2007 výběrové řízení na generálního komisaře pro Světovou výstavu EXPO 2010 v Šanghaji.Provede:

ministr zahraničních věcí
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0013.doc

Přílohy: