Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 15

k Informaci o realizaci plnění úkolů a opatření uvedených
v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky
Vláda

I. bere na vědomí Informaci o realizaci plnění úkolů a opatření uvedených v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky, obsaženou v části III materiálu č.j. 1950/06;

II. ukládá ministru dopravy ve spolupráci s ministry pro místní rozvoj a životního prostředí aktualizovat Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky a předložit ji vládě do 31. prosince 2008.Provedou:

ministři dopravy,
pro místní rozvoj,
životního prostředíPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0015.doc

Přílohy: