Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 16

ke Konečné zprávě o výsledcích Regionální radiokomunikační konference
Mezinárodní telekomunikační unie (RRC-04/06) o rádiových kmitočtech
pro šíření zemského digitálního vysílání
Vláda

I. bere na vědomí Konečnou zprávu o výsledcích Regionální radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (RRC-04/06) o rádiových kmitočtech pro šíření zemského digitálního vysílání, obsaženou v části III materiálu č.j. 1939/06;

II. ukládá

1. ministru vnitra a informatiky předložit vládě do 28. února 2007 ke schválení Regionální dohodu pro plánování digitálního rozhlasového a televizního vysílání v regionu 1 (části regionu 1 situovaného západně od 170º východní délky a severně od 40° jižní šířky, kromě teritoria Mongolska) a Protokol o revizi některých částí Regionální dohody pro rozhlasové a televizní vysílání v oblasti Evropy (Stockholm, 1961, Geneva, 2006),

2. předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu pokračovat v aktivní spolupráci s ostatními evropskými regulačními orgány za účelem implementace Závěrečných aktů Regionální radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (RRC-04/06) o rádiových kmitočtech pro šíření zemského digitálního vysílání.


Provedou:

ministr vnitra a informatiky,
předseda Rady Českého
telekomunikačního úřadu
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0016.doc

Přílohy: