Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 32

o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
Národního parku Šumava
Vláda

povoluje s platností do 31. prosince 2008 na žádost pana Zdeňka Pejši, bytem Nerudova 51, 370 04 České Budějovice, uvedenému žadateli výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to ze zákazu uvedeného v § 16 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, tj. ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace, k vjezdu na účelové komunikace na území Národního parku Šumava za účelem získávání podkladů a námětů pro malování obrazů, za podmínek uvedených v části III materiálu č.j. 1971/06.Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0032.doc

Přílohy: