Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 10

ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/11
Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo kultury
Vláda

I. bere na vědomí

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/11 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo kultury, obsažený v části III materiálu č.j. 1833/06,

2. stanovisko Ministerstva kultury ke kontrolnímu závěru uvedenému v bodě I/1 tohoto usnesení, obsažené v části IV materiálu č.j. 1833/06;

II. ukládá ministru kultury zabezpečit průběžné plnění opatření obsažených ve stanovisku uvedeném v bodě I/2 tohoto usnesení.Provede:

ministr kulturyPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0010.doc

Přílohy: