Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 31

o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
Chráněné krajinné oblasti České středohoří
Vláda

povoluje s platností do 30. listopadu 2008 na žádost Technických služeb Děčín a.s., se sídlem Březová 402, Děčín, výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazu uvedeného v § 26 odst. 3 písm. a) tohoto zákona, a to pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti s výstavbou jednotky pro zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů na kompost a výrobu elektrické energie, na pozemku p.č. 580 v k.ú. Borek, ve II. zóně odstupňované ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti České středohoří, za podmínek uvedených v části III materiálu č.j. 1970/06.

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0031.doc

Přílohy: