Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1184

ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/33 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na poskytování
investičních pobídek a investičních podpor na základě
Prohlášení o společném záměru

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z Kontrolní akce č. 05/33 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na poskytování investičních pobídek a investičních podpor na základě Prohlášení o společném záměru, obsažený v části III materiálu č.j. 1546/06 (dále jen „Kontrolní závěr“),

2. Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru, obsažené v části IV materiálu č.j. 1546/06,

3. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí, obsažené v části V materiálu č.j. 1546/06;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a ministru financí předložit vládě do 1. listopadu 2006 přehled nápravných opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru včetně vymezení konkrétní odpovědnosti za tyto nedostatky.


Provedou:

místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministr financí
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1184.doc

Přílohy: