Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 22

k žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
Krkonošského národního parku
Vláda

nepovoluje k žádosti firmy VM Press, se sídlem Trutnov, Komenského 63, zastoupenou panem Milošem Šálkem a panem Jiřím Petrem, výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, konkrétně ze zákazu uvedeného v § 16 odst. 2 písm. b) tohoto zákona, tj. ze zákazu vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vlastníků a nájemců pozemků, do I. zóny ochrany národního parku, ke vstupu do I. zóny ochrany Krkonošského národního parku za účelem pořizování fotografií.Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0022.doc

Přílohy: