Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 24

k žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
Národního parku Šumava
Vláda

nepovoluje k žádosti pana Marka Sekyry, bytem Špičák 107, 340 04 Železná Ruda, uvedenému žadateli výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to ze zákazu uvedeného v § 16 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, tj. ze zákazu pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce a provozovat vodní sporty mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, k pořádání nepravidelných paintballových akcí na území Národního parku Šumava v k.ú. Pancíř.

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0024.doc

Přílohy: