Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1190

k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky
za 1. a 3. čtvrtletí 2006
V l á d a

I. s c h v a l u j e Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2006, obsaženou v části III materiálu č.j. 1560/06 (dále jen „Informace“);

II. p o v ě ř u j e ministra financí

1. předložit Informaci do 31. října 2006 rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

2. podat výklad k Informaci v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.Provede:

ministr financí
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1190.doc

Přílohy: