Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1179

k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
(sněmovní tisk č. 46)
V l á d a

I. p ř i j í m á k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sněmovní tisk č. 46), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.Provede:

předseda vlády

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1179.doc

Přílohy:
w061018a.1179.doc