Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 20

o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Chráněné krajinné oblasti Blanský les a Národní přírodní rezervace Boubínský prales v Chráněné krajinné oblasti ŠumavaVláda

povoluje s platností do 31. prosince 2007 na žádost Bc. Evy Holé, studentky Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazu uvedeného v § 29 písm. d) a i) tohoto zákona, pro vstup a odběr vzorků rostlinného materiálu, a to za účelem výzkumu v Národní přírodní rezervaci Žofínský prales v Chráněné krajinné oblasti Blanský les a v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales v Chráněné krajinné oblasti Šumava, za podmínek uvedených v části III materiálu č.j. 1927/06.Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0020.doc

Přílohy: