Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1195

k pracovní cestě prezidenta republiky Václava Klause
do Maďarské republiky ve dnech 22. a 23. října 2006
při příležitosti oslav 50. výročí maďarské revoluce
V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í , že prezident republiky Václav Klaus uskuteční ve dnech 22. a 23. října 2006 pracovní cestu do Maďarské republiky při příležitosti oslav 50. výročí maďarské revoluce;

II. s o u h l a s í s tím, že náklady spojené s pracovní cestou uvedenou v bodě I tohoto usnesení budou hrazeny Ministerstvem zahraničních věcí z rozpoč-tových prostředků rezervovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa, položce určené pro vrcholné návštěvy, a to v rozsahu stanoveném v usnesení vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných návštěv.Provede:

ministr zahraničních věcí
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1195.doc

Přílohy: