Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 3

k Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice
po přistoupení k Evropské unii za období leden 2005 - září 2006
Vláda

I. schvaluje Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii, obsažené v části III materiálu č.j. 1931/06, za období leden 2005 - září 2006, s úpravou podle připomínky vlády a s tím, že bezpečnost potravin je jednou z priorit vlády;

II. ukládá

1. ministryni zemědělství

a) zajistit praktickou realizaci bezpečnosti potravin v souladu se Strategií zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii,

b) zajistit naplňování úlohy meziresortní Koordinační skupiny bezpečnosti potravin,

c) zajistit plnění úkolů uvedených v příloze tohoto usnesení,

d) předložit vládě do 31. prosince 2008 ke schválení navazující strategický materiál na roky 2009 a 2010,
2. ministrům zdravotnictví, dopravy, průmyslu a obchodu, životního prostředí, vnitra a informatiky, obrany, financí a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost spolupracovat s ministryní zemědělství při koordinaci v oblasti bezpečnosti potravin, zejména poskytovat potřebné informace a součinnost při plnění úkolů plynoucích ze Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii.Provedou:

ministryně zemědělství,
ministři zdravotnictví,
dopravy,
průmyslu o obchodu,
životního prostředí,
vnitra a informatiky,
obrany,
financí,
a předsedkyně Státního úřadu
pro jadernou bezpečnostPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0003.doc

Přílohy:
w070103a.0003.doc