Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1180

o Koncepci péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinuV l á d a

I. s c h v a l u j e Koncepci péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu, obsaženou v části III materiálu č.j. 1537/06 (dále jen „Koncepce“);

II. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí

a) realizovat úkoly uvedené v Koncepci,

b) informovat vládu do 30. června 2009 o výsledcích realizace Koncepce,

2. ministryni školství mládeže a tělovýchovy, ministrům zdravotnictví a vnitra a informatiky a ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády spolupracovat na realizaci úkolů uvedených v Koncepci;

III. d o p o r u č u j e hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy spolupracovat s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí při realizaci úkolů uvedených v Koncepci.

Provedou:

místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministryně školství, mládeže a
tělovýchovy,
ministři zdravotnictví,
vnitra a informatiky,
ministr spravedlnosti a předseda
Legislativní rady vlády

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1180.doc

Přílohy: