Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 38

k pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Slovenské republice
ve dnech 11. až 13. ledna 2007
Vláda

I. bere na vědomí , že prezident republiky Václav Klaus uskuteční pracovní návštěvu ve Slovenské republice ve dnech 11. až 13. ledna 2007;

II. souhlasí s tím, že náklady spojené s návštěvou uvedenou v bodě I tohoto usnesení budou v rozsahu stanoveném usnesení vlády ze dne 22. května 2000 č. 506 hrazeny Ministerstvem zahraničních věcí z rozpočtových prostředků rezervovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa, v položce určené pro vrcholné návštěvy.Provede:

ministr zahraničních věcí


Na vědomí:

Kancelář prezidenta republikyPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0038.doc

Přílohy: