Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-08-13

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 13. srpna 2007 č. 879

k návrhu postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti
do přípravy vládních dokumentů
Vláda

I. bere na vědomí návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, obsažený v části III materiálu č.j. 1065/07;

II. schvaluje pilotní projekty pro ověření funkčnosti metodiky uvedené v bodě I tohoto usnesení, a to

1. Národní plán boje proti terorismu,

2. Návrh věcného záměru zákona o jednotném dohledu nad finančním trhem,

3. Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011;

III. ukládá ministrům vnitra a financí a předsedovi Českého statistického úřadu vyhodnotit pilotní projekty uvedené v bodě II tohoto usnesení a předložit vládě do 31. prosince 2008 zprávu o tomto vyhodnocení.


Provedou:

ministři vnitra,
financí,
předseda Českého
statistického úřadu
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070813.0879.doc

Přílohy: