Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-05-23

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 23. května 2007 č. 536

k Analýze pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoruVláda

I. bere na vědomí Analýzu pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (dále jen „PPP“), obsaženou v části III a IV materiálu č.j. 613/07;

II. ukládá

1. ministru financí zajistit průběžné zpracování a publikaci metodik pro PPP podle analýzy uvedené v bodě I tohoto usnesení,

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj zajistit zpracování a publikaci metodiky pro postup v zadávacím řízení na výběr soukromého partnera v PPP do 30. září 2007,

3. ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

a) postupovat při přípravě a realizaci projektů PPP podle metodik publikovaných Ministerstvem financí a metodiky publikované Ministerstvem pro místní rozvoj,

b) průběžně posuzovat použití PPP jako jedné z alternativ zajišťování veřejných služeb a postupovat přitom podle kritérií a Osnovy návrhu pilotního projektu PPP stanovenými usnesením vlády ze dne 25. srpna 2004 č. 791,

c) o vhodných projektech PPP informovat vládu,

d) při uvedených činnostech spolupracovat s ministrem financí,

4. 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem financí analyzovat zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, do 31. prosince 2007 navrhnout případně jejich novely a předložit je vládě,

5. ministru financí analyzovat daňové a účetní předpisy a případně navrhnout vládě do 31. října 2007 jejich novely,

6. ministru spravedlnosti analyzovat zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a případně navrhnout vládě do 31. října 2007 jeho novelu,

7. předsedovi Českého statistického úřadu aktivně spolupracovat se zadavateli projektů PPP v průběhu jejich přípravy na klasifikaci parametrů projektů PPP z hlediska jejich zachycení v systému národních účtů.Provedou:
ministři,
předseda Českého statistického úřadu,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správyPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.
Text usnesení (soubor MS Word):
uv070523.0536.doc

Přílohy: