Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2004 > 2004-11-24

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 24. listopadu 2004 č. 1157

o Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2004 a na rok 2005
V l á d a

I. s c h v a l u j e Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2004 a na rok 2005, uvedený v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit dodržování postupů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení;

III. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky postupovat obdobně podle bodu I tohoto usnesení.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správyPředseda vlády
JUDr. Stanislav G r o s s , v. r.Text usnesení (soubor MS Word):
uv041124.1157.doc

Přílohy:
w041124a.1157.doc