Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2005 > 2005-12-14

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 14. prosince 2005 č. 1643

k návrhu rozhodnutí o rozporu, který vznikl mezi Krajským úřadem
Středočeského kraje a Ministerstvem životního prostředí
při pořizování Územního plánu velkého územního celku
okresu Benešov
V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh rozhodnutí o rozporu, který vznikl při pořizování Územního plánu velkého územního celku okresu Benešov ve věci výběru varianty vedení koridoru dálnice D3 tak, že do tohoto územního plánu bude koridor dálnice D3 zapracován ve variantě stabilizované, uvedené v části III materiálu č.j. 2003/05;

II. u k l á d á ministru pro místní rozvoj seznámit s rozhodnutím vlády uvedeným v bodě I tohoto usnesení hejtmana Středočeského kraje.Provede:

ministr pro místní rozvoj

Na vědomí:

hejtman Středočeského kraje1. místopředseda vlády
Mgr. Bohuslav S o b o t k a , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv051214.1643.doc

Přílohy: