Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1999 > 1999-05-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. května 1999 č. 472

k návrhu postupu řešení situace jaderné elektrárny Temelín

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s dokončením výstavby obou bloků jaderné elektrárny Temelín;

II. u k l á d á

1. ministru průmyslu a obchodu jako představiteli státu v pozici majoritního vlastníka ČEZ, a.s., zajistit prostřednictvím zástupců státu v řídících orgánech ČEZ, a.s., účinnou kontrolu postupu dostavby jaderné elektrárny Temelín, dodržení termínů zavezení reaktorů jaderným palivem v září 2000 (1. blok) a v prosinci 2001 (2. blok) a nepřekročení souhrnného rozpočtu ve výši 98,6 mld Kč,

2. ministru financí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu do 30. září 1999 navrhnout postup privatizace energetických společností a ČEZ, a.s.


Provedou:

ministři průmyslu a obchodu,
financíPředseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.