Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-04-25

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 25. dubna 2007 č. 434

o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2006
Vláda

I. schvaluje

1. návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006, který vykazuje

- příjmy 923 059 943 814,66 Kč
- výdaje 1 020 640 217 271,08 Kč
- celkový schodek 97 580 273 456,42 Kč

(podle údajů o zůstatcích na účtech státního rozpočtu vedených Českou národní bankou),

2. návrh na vypořádání schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2006 financujícími položkami takto:

- vydanými státními dluhopisy ve výši 82 998 570 tis. Kč
- příjmy z aktivních krátkodobých operací
řízení likvidity ve výši 10 894 000 tis. Kč
- přijatými krátkodobými půjčkami ve výši 1 563 788 tis. Kč
- přijatými dlouhodobými úvěry ve výši 6 972 522 tis. Kč
- změnou stavů na účtech státních
finančních aktiv - zvýšením o 4 848 607 tis. Kč;

II. bere na vědomí

1. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků v České republice za rok 2006, které vykázalo příjmy 359 505 650 tis. Kč, výdaje 363 428 564 tis. Kč a schodek 3 922 914 tis. Kč,2. stav státních finančních aktiv České republiky ke dni 31. prosince 2006 ve výši 95 956 844 tis. Kč a stav státních finančních pasiv České republiky ve výši 802 493 138 tis. Kč,

3. závěrečné účty státních fondů České republiky za rok 2006 podle údajů uvedených v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu,

4. informaci o stavu a vývoji státních záruk, uvedenou v sešitu D návrhu státního závěrečného účtu,

5. informaci o stavech fondů organizačních složek státu, uvedenou v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu,

6. výsledek hospodaření systému důchodového pojištění za rok 2006, který vykázal schodek ve výši 863 757 tis. Kč,

7. informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech za rok 2006 (podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku);

III. pověřuje

1. předsedu vlády předložit návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

2. ministra financí podat výklad k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.Provedou:

předseda vlády,
ministr financíPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.Text usnesení (soubor MS Word):
uv070425.0434.doc

Přílohy: