Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2000 > 2000-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 2000 č. 699

k Projektu výstavby Národní technické knihovny
jako uzlu informační infrastruktury výzkumu a vývoje,
vzdělávání a veřejných informačních služeb České republiky


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e Projekt výstavby Národní technické knihovny jako uzlu informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb České republiky obsažený v části III předloženého materiálu;

II. u k l á d á

1. ministru školství, mládeže a tělovýchovy pokračovat v pracích na projektu uvedeném v bodě I tohoto usnesení podle časového plánu v něm obsaženém,

2. ministru školství, mládeže a tělovýchovy a místopředsedovi vlády a ministru financí připravit ve spolupráci s ostatními členy vlády a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy a předsedou Akademie věd České republiky v návaznosti na přípravu návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích návrh způsobu transformace Státní technické knihovny na Národní technickou knihovnu podle bodu I tohoto usnesení,

3. ministru kultury zpracovat a vládě do 30. dubna 2001 předložit návrh koncepce využití uvolněných prostor Státní technické knihovny v Klementinu, včetně návrhu rekonstrukce národní kulturní památky Klementinum ve smyslu bodu I tohoto usnesení.


Provedou:
členové vlády a
vedoucí ostatních
ústředních orgánů
státní správy,
předseda Akademie věd
České republiky