Dokumenty vlády - 1994-01-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-01-19
     Záznam z jednání
     Usnesení č.26 + Po plánu práce vlády na 1. pololetí 1994 a výhledu na 2. pololetí 1994
     Usnesení č.27ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění do 31. prosince l993
     Usnesení č.28o schválení použití majetku Fondu národního majetku České republiky pro státní peněžní ústav Konsolidační banka Praha
     Usnesení č.29o souhlasu s uvolněním finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na činnost státních podniků, jejichž část byla zprivatizována a které je nezbytně nutné zachovat
     Usnesení č.30o doporučení k pověření funkcemi mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky
     Usnesení č.31o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 22)
     Usnesení č.32o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.33o návštěvě prezidenta republiky v Evropském parlamentu ve Štrasburku dne 8. března 1994
     Usnesení č.34o schválení zásad zákona o lázeňských místech, přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních stolních vod
     Usnesení č.35o souhlasu s účastí ministra zahraničních věcí na státním pohřbu ministra zahraničních věcí Norského království J. J. Holsta dne 22. ledna 1994 v Oslo