Dokumenty vlády - 1994-02-02

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-02-02
     Záznam z jednání
     Usnesení č.40 + Pk návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících (tisk č. 777)
     Usnesení č.41k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (tisk č. 776)
     Usnesení č.42o schválení zásad zákona o ochranných známkách
     Usnesení č.43o schválení zásad zákona o vnitrozemské plavbě
     Usnesení č.44o nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
     Usnesení č.45o převzetí státní záruky za úvěr zahraničních bank pro realizaci projektu "Pressurised Fluidised Bed Combustion 200" (PFBC 200) v Elektrárně Třebovice akciové společnosti Moravskoslezské teplárny Ostrava
     Usnesení č.46o finančním zajištění hlavních cílů systému řízení a zabezpečení letového provozu nad územím České republiky k doporučenému standardu ICAO
     Usnesení č.47o uznání makedonského státu "Bývalá jugoslávská republika Makedonie"
     Usnesení č.48o souhlasu s poskytnutím příspěvku na pomoc palestinským uprchlíkům prostřednictvím agentury Organizace spojených národů
     Usnesení č.49o souhlasu se sjednáním Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním
     Usnesení č.50o souhlasu se sjednáním Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
     Usnesení č.51o zrušení usnesení vlády z 15. ledna 1992 č. 33, k přípravě prováděcích předpisů podle zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění
     Usnesení č.52kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen za 4. čtvrtletí 1993 proti 4. čtvrtletí 1992
     Usnesení č.53o změně usnesení vlády z 15. prosince 1993 č. 705, o schválení návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
     Usnesení č.54o změně usnesení vlády z 26. srpna 1992 č. 526, o postupu při udělování výjimek podle ustanovení § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a § 30 odst. 3 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
     Usnesení č.55o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 24)
     Usnesení č.56o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.57o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.58o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.59o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.60o určení výše náhrady způsobené ředitelem Bezpečnostní informační služby České republiky
     Usnesení č.61o souhlasu se sjednáním Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království
     Usnesení č.62o pověření předsedy vlády k vyžádání podkladů od Nejvyššího kontrolního úřadu ke cause akciové společnosti Interhotel Ambassador - Zlatá Husa, nyní v likvidaci