Dokumenty vlády - 1994-03-09

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-03-09
     Záznam z jednání
     Usnesení č.122o Základních principech zemědělské politiky vlády do roku 1995 a na další období
     Usnesení č.123o schválení 1. části katalogu datového standardu státního informačního systému České republiky
     Usnesení č.124k materiálu o struktuře, činnosti a působnosti vojenských a civilních útvarů působících při zabezpečení obrany, ochrany obyvatelstva a hospodářského zajištění pro případ válečného konfliktu
     Usnesení č.125k aktivitám Armády České republiky v oblastech mimo působnost ministerstva obrany
     Usnesení č.126k požadavku slovenské smluvní strany na navrácení Polyptychu Panna Marie se světci Narda di Cione (tzv. Bojnického oltáře)
     Usnesení č.127o souhlasu s návrhem vzorové dvoustranné smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci s evropskými státy
     Usnesení č.128o souhlasu se sjednáním Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou
     Usnesení č.129o souhlasu se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů Peruánské republiky
     Usnesení č.130k oficiální návštěvě nizozemské královny Beatrix Wilheminy Armgard v České republice ve dnech 22. až 24. března 1994
     Usnesení č.131o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy Finska předsedou vlády ve dnech 24. až 27. března 1994
     Usnesení č.132k informaci o účasti České republiky na světové specializované výstavě EXPO 93 v Taejonu
     Usnesení č.133o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 29)
     Usnesení č.134o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.135o souhlasu se sjednáním dohody formou výměny osobních nót o udělení grantu vlády Japonska - finanční pomoc pro technické vybavení Divadla na Vinohradech v Praze
     Usnesení č.136k informaci o situaci v oblasti migrace na území České republiky
     Usnesení č.137o majetkových a finančních vztazích mezi akciovou společností Československé aerolinie a státním peněžním ústavem Konsolidační banka Praha v návaznosti na odstoupení společnosti AIR FRANCE z této akciové společnosti
     Usnesení č.138o dalším postupu vlády při úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a zmírňování následků některých majetkových křivd některých fyzických osob, na které se nevztahují restituční zákony