Dokumenty vlády - 1994-03-16

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-03-16
     Záznam z jednání
     Usnesení č.139k poslaneckému návrhu zásad ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a jejich samostatné působnosti (tisk č. 842)
     Usnesení č.140k poslaneckému návrhu zásad zákona o přenesené působnosti vyšších územně samosprávných celků (tisk č. 849)
     Usnesení č.141k návrhu zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi
     Usnesení č.142k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky
     Usnesení č.143k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti veterinární péče
     Usnesení č.144k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin
     Usnesení č.145o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 30)
     Usnesení č.146ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. února l994 do 28. února l994
     Usnesení č.147k účetní závěrce Fondu dětí a mládeže za rok 1993