Dokumenty vlády - 1994-03-30

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-03-30
     Záznam z jednání
     Usnesení č.159k úpravě platových poměrů zaměstnanců veřejných služeb a správy, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací
     Usnesení č.160k návrhu na sjednání Smlouvy o půjčce mezi Českou republikou a AB Svensk Exportkredit, Stockholm, Švédsko a Smlouvy o půjčce mezi Českou republikou a A/S Eksportfinans, Oslo, Norsko
     Usnesení č.161k návrhu na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů České republiky v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců
     Usnesení č.162o užití vládní rozpočtové rezervy ke krytí nákladů spojených s provozem budovy bývalého Federálního shromáždění
     Usnesení č.163k rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 32)
     Usnesení č.164o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.165k návrhu na odvolání přednosty Okresního úřadu Frýdek-Místek
     Usnesení č.166k návrhu zákona o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a o doplnění zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.167k návrhu na uskutečnění setkání prezidentů České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Rakouské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo v Litomyšli ve dnech 15. - 16. dubna 1994
     Usnesení č.168k návrhu dopisu předsedy vlády předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 292 z 15. schůze dne 9. prosince 1993