Dokumenty vlády - 1994-04-06

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-04-06
     Záznam z jednání
     Usnesení č.173k poslaneckému návrhu ústavního zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice (tisk č. 836)
     Usnesení č.174k zásadám zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 516/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb. vypracovaným skupinou poslanců (tisk č. 866)
     Usnesení č.175o schválení návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.176o schválení návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb.
     Usnesení č.177o schválení změn a doplňků závazné části územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace a o nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace
     Usnesení č.178k výsledkům Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, o účasti České republiky v těchto jednáních a o obeslání ministerského zasedání Obchodního jednacího výboru, které se koná ve dnech 12. až 15. dubna 1994 v Marrakeši, delegací České republiky
     Usnesení č.179k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech
     Usnesení č.180ke Zprávě o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení v roce 1993
     Usnesení č.181ke Zprávě o soudní rehabilitaci a odškodňování
     Usnesení č.182o řešení odpovědnosti členů vlády za způsobenou škodu
     Usnesení č.183o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 33)
     Usnesení č.184o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.185o vyslání delegace České republiky na třetí výroční zasedání Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj, které se koná 18. a 19. dubna 1994 v Petrohradě
     Usnesení č.186o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí ve Vietnamské socialistické republice ve dnech 16. až 18. dubna 1994, v Malajsii ve dnech 19. a 20. dubna 1994 a v Australském svazu ve dnech 21. a 22. dubna 1994
     Usnesení č.187k zajištění rizik při výstavbě a provozu Středoevropského ropovodu mezi Vohburgem na Dunaji a státní hranicí s Českou republikou u Waidhausu