Dokumenty vlády - 1994-04-13

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-04-13
     Záznam z jednání
     Usnesení č.188 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 861)
     Usnesení č.189k poslaneckému návrhu zásad zákona o Českém rozhlase (tisk č. 870)
     Usnesení č.190k poslaneckému návrhu zásad zákona o České televizi (tisk č. 871)
     Usnesení č.191k poslaneckému návrhu zásad novely zákona č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 872)
     Usnesení č.192k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 878)
     Usnesení č.193k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 879)
     Usnesení č.194k poslaneckému návrhu zásad zákona o volbách do Senátu Parlamentu České republiky (tisk č. 876)
     Usnesení č.195k poslaneckému návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 877)
     Usnesení č.196o schválení změn a doplňků závazné části územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace a o nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace
     Usnesení č.197 + Po projednání návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994
     Usnesení č.198 + Po projednání návrhu Statutu Fondu národního majetku České republiky
     Usnesení č.199o předání lesů tzv. "Slovenského dílu"
     Usnesení č.200č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 34)
     Usnesení č.201o změně osoby zmocněnce k podpisu Ujednání o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť s Rakouskou republikou
     Usnesení č.202o souhlasu s oficiální návštěvou předsedy vlády v Argentinské republice, Chilské republice a Brazilské federativní republice ve dnech 16. až 27. dubna 1994
     Usnesení č.203o návrhu na jmenování do hodnosti generálmajora a propůjčení hodnosti generálmajora
     Usnesení č.204o rozhodnutí o privatizaci majetku národního podniku Plzeňský Prazdroj
     Usnesení č.205k oficiální návštěvě lucemburského velkovévody Jeana v České republice ve dnech 26. až 28. dubna 1994