Dokumenty vlády - 1994-04-20

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-04-20
     Záznam z jednání
     Usnesení č.206o státním závěrečném účtu České republiky za rok 1993
     Usnesení č.207o dalším postupu v platebních vztazích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
     Usnesení č.208o souhlasu s Indikativním programem pomoci Evropské unie České republice v letech 1994 až 1996
     Usnesení č.209 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 35)
     Usnesení č.210o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.211 + Pk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o bezvízových cestách občanů, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Bulharské republiky o zrušení vízové povinnosti a o zmocnění ministra zahraničních věcí
     Usnesení č.212k návrhu na podpis Dohody o kooperačním svěřeneckém fondu k projektu Transevropské železnice (TER)
     Usnesení č.213o souhlasu s podpisem Mezinárodní dohody o kakau sjednané dne 16. července 1993 v Ženevě
     Usnesení č.214k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Turkmenistan o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky
     Usnesení č.215ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. března l994 do 31. března l994
     Usnesení č.216k návrhu na schválení Dodatkového protokolu ke Středoevropské dohodě o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou