Dokumenty vlády - 1994-04-27

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-04-27
     Záznam z jednání
     Usnesení č.217 + Po stanovisku vlády k vzneseným doplněním vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
     Usnesení č.218k návrhu zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb
     Usnesení č.219k návrhu zásad ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků
     Usnesení č.220k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s uskutečněním výcvikových činností jednotek Armády České republiky mimo území České republiky a s krátkodobou přítomností jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku
     Usnesení č.221 + Pke zprávě o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1993
     Usnesení č.222k žádosti o souhlas vlády k převodu vlastnictví přebytečného a neupotřebitelného nemovitého a movitého majetku, k němuž vykonává právo hospodaření ministerstvo obrany
     Usnesení č.223k návrhu na udělení výjimky z usnesení vlády z 21. července 1993 č. 404, o dalším postupu využití bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá, pro Okresní úřad Česká Lípa k bezúplatnému převodu majetku na obec Ralsko
     Usnesení č.224o uvolnění finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků
     Usnesení č.225 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 36)
     Usnesení č.226o udělení výjimky podle § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.227o udělení výjimky podle § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.228o udělení výjimky podle § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.229k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
     Usnesení č.230o změně usnesení vlády ze 3. listopadu 1993 č. 619 a z 8. prosince 1993 č. 699, kterými je uloženo místopředsedovi vlády a ministru financí odůvodnit sjednané smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, s Rumunskem a Státem Izrael
     Usnesení č.231k návrhu na obeslání 47. zasedání Světového zdravotnického shromáždění
     Usnesení č.232k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy prezidentky Islandské republiky Vigdís Finnbogadóttirové v České republice ve dnech 16. - 18. května 1994
     Usnesení č.233ke zprávě o vydávání národnostního tisku v roce 1993
     Usnesení č.234o změně usnesení vlády z 30. března 1994 č. 162, o užití vládní rozpočtové rezervy ke krytí nákladů spojených s provozem budovy bývalého Federálního shromáždění