Dokumenty vlády - 1994-05-04

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-05-04
     Záznam z jednání
     Usnesení č.236k návrhu zásad zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
     Usnesení č.237o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství
     Usnesení č.238k návrhu zásad zákona o ochraně dětí a mládeže a o jejich podpoře (tisk č. 903)
     Usnesení č.239o projednání výroční zprávy a roční účetní závěrky Pozemkového fondu České republiky za rok 1993
     Usnesení č.240o projednání návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky pro rok 1994
     Usnesení č.241k návrhu na vyslovení souhlasu s podpisem a ratifikací 11. dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
     Usnesení č.242k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy
     Usnesení č.243o řešení problémů bránících ukončení likvidačních prací u bývalých ústředních orgánů československé federace a organizací jim postavených na roveň
     Usnesení č.244k návrhu na zvýšení kapitálové účasti ministerstva hospodářství v akciové společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka
     Usnesení č.245 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 37)
     Usnesení č.246 + Po souhlasu s převodem vlastnictví přebytečného a neupotřebitelného nemovitého majetku státu, k němuž vykonává právo hospodaření ministerstvo vnitra
     Usnesení č.247o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.248o jmenování nejvyššího státního zástupce