Dokumenty vlády - 1994-05-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-05-11
     Záznam z jednání
     Usnesení č.249k zásadám státní lesnické politiky
     Usnesení č.250k návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1991 Sb., 282/1992 Sb., 473/1992 Sb. a zákona 170/1993 Sb. (tisk č. 915)
     Usnesení č.251k návrhu zásad zákona o automatickém zvyšování důchodů a dávek v oblasti sociální péče (tisk č. 919)
     Usnesení č.252k návrhu zákona o státních vyznamenáních České republiky (tisk č. 307 A)
     Usnesení č.253o nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce
     Usnesení č.254o návrhu Prezentačního dokumentu České republiky pro Partnerství pro mír
     Usnesení č.255o zřízení hraničního celního přechodu Osoblaha - Glubczyce, o rozšíření provozu na hraničním celním přechodu Hnanice - Mitterretzbach a o dočasném otevření hraničního celního přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck
     Usnesení č.256k návrhu na sjednání Programové dohody mezi vládou České republiky, kterou zastupuje ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a.s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury
     Usnesení č.257o prodeji části majetku PAL a.s. Praha dceřiné společnosti firmy VDO Schindling (SRN) registrované v České republice pod názvem VDO Instruments s.r.o., a to před realizací privatizačního projektu akciové společnosti
     Usnesení č.258 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 38)
     Usnesení č.259 + Po schválení Statutu Rady pro národnosti vlády České republiky
     Usnesení č.260k návrhu na zabezpečení usnesení Poslanecké sněmovny číslo 384 z 18. schůze 29. dubna 1994
     Usnesení č.261k žádosti o zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky