Dokumenty vlády - 1994-05-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-05-25
     Záznam z jednání
     Usnesení č.274k návrhu zákona o zpravodajských službách České republiky
     Usnesení č.275k návrhu zákona o činnosti Bezpečnostní informační služby, postavení a služebním poměru jejích příslušníků
     Usnesení č.276k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.277k pozměňovacím návrhům k poslaneckému návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 797 a 921)
     Usnesení č.278k poslaneckému návrhu zásad zákona o záložních a úvěrních družstvech (tisk č. 944)
     Usnesení č.279k poslaneckému návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., ze dne 18. února 1994, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 958)
     Usnesení č.280 + Po právním postupu, věcném řešení a metodickém návodu při realizaci bezúplatných převodů vlastnictví nemovitého majetku státu do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice a židovských náboženských obcí při plnění usnesení vlády z 9. března 1994 č. 138, o dalším postupu vlády při úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a zmírňování následků některých majetkových křivd některých fyzických osob, na které se nevztahují restituční zákony
     Usnesení č.281 + Pk roční účetní závěrce Fondu národního majetku České republiky k 31. prosinci 1993 a výroční zprávě Fondu národního majetku České republiky za rok 1993
     Usnesení č.282 + Po zásadách vlády pro oblast výzkumu a vývoje
     Usnesení č.283o postupu stanovení platových náležitostí zaměstnanců orgánů státní správy, které do funkcí jmenuje vláda
     Usnesení č.284 + Po postavení a pobytu osob z bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie, kterým vláda poskytla dočasné útočiště v České republice
     Usnesení č.285k návrhu na zřízení hraničních celních přechodů Chlum u Třeboně - Schlag, České Velenice - Gmünd 2, Potůčky - Johanngeorgenstadt a nákladního celního přechodu Hodonín - Holíč nad Moravou
     Usnesení č.286k návrhu na schválení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic
     Usnesení č.287 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 40)
     Usnesení č.288o souhlasu s převodem vlastnictví majetku státu k budově č.p. 1001 v Praze 1, Hybernská č. 10
     Usnesení č.289o obeslání 81. zasedání Mezinárodní konference práce, která se bude konat ve dnech 7. až 24. června 1994 v Ženevě
     Usnesení č.290o návrhu na jmenování plukovníků do hodnosti generálmajora
     Usnesení č.291o odvolání přednosty Okresního úřadu Příbram
     Usnesení č.292o změně usnesení vlády z 16. února 1994 č. 84, o souhlasu se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshraniční spolupráci