Dokumenty vlády - 1994-06-01

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-06-01
     Záznam z jednání
     Usnesení č.293ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1994
     Usnesení č.294 + Pk poslaneckému návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk č. 989)
     Usnesení č.295 + Pk poslaneckému návrhu zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností (tisk č. 967)
     Usnesení č.296 k návrhu zásad zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně některých zákonů
     Usnesení č.297k návrhu zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995
     Usnesení č.298k návrhu na schválení Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC
     Usnesení č.299o návrhu na ustavení České komise pro UNESCO a o schválení Statutu České komise pro UNESCO
     Usnesení č.300o souhlasu se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vzájemném zaměstnávání českých a vietnamských občanů
     Usnesení č.301k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky V. Havla v Rumunsku ve dnech 21. a 22. června 1994 a pracovní návštěvy Bulharské republiky 23. června 1994
     Usnesení č.302 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 41)
     Usnesení č.303o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.304o udělení výjimky podle § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.305o udělení výjimky podle § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.306o udělení výjimky podle § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.307o udělení výjimky podle § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.308o udělení výjimky podle § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.309o doplnění usnesení vlády z 25. května 1994 č. 281, k roční účetní závěrce Fondu národního majetku České republiky k 31. prosinci 1993 a výroční zprávě Fondu národního majetku České republiky za rok 1993