Dokumenty vlády - 1994-06-08

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-06-08
     Záznam z jednání
     Usnesení č.310k tezím vojenské strategie České republiky
     Usnesení č.311 + Pk poslaneckému návrhu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (tisk č. 966)
     Usnesení č.312 + Pk poslaneckému návrhu zákona o sídle Parlamentu České republiky (tisk č. 976)
     Usnesení č.313k poslaneckému návrhu zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., o změně zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., o změně zákona České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, o změně zákona České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu a o změně zákona České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 969)
     Usnesení č.314o nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku
     Usnesení č.315o změně usnesení vlády z 18. března 1992 č. 177, k návrhu zákona České národní rady o dani z nemovitostí
     Usnesení č.316o uvolnění finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků
     Usnesení č.317 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 42)
     Usnesení č.318o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.319o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.320o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.321o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu vlastnictví majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.322k informaci o činnosti Rady vlády České republiky pro vědeckou činnost a vývoje technologií, informaci o činnosti Grantové agentury a o odvolání a jmenování členů Rady vlády České republiky pro vědeckou činnost a vývoje technologií
     Usnesení č.323k informaci o zrušení železničního vojska
     Usnesení č.324o schválení vzorového návrhu Dohody mezi vládou České republiky a vládami jiných států o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů z jiných států
     Usnesení č.325k návrhu na podpis Protokolu o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém znečištění ovzduší přecházejícím hranice států
     Usnesení č.326o obeslání Diplomatické konference k mezinárodní konvenci o jaderné bezpečnosti, která se bude konat ve dnech 14. až 17. června 1994 ve Vídni
     Usnesení č.327k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého Svazu sovětských socialistických republik a Ruské federace vůči České republice