Dokumenty vlády - 1994-06-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-06-22
     Záznam z jednání
     Usnesení č.343k návrhu zásad zákona o státní statistické službě
     Usnesení č.344k návrhu zákona o vyšších soudních úřednících
     Usnesení č.345o nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění
     Usnesení č.346o příspěvku České republiky pro Program ochrany životního prostředí Země (Global Enviroment Facility - GEF)
     Usnesení č.347k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
     Usnesení č.348o dalším nakládání s některými právy a závazky bývalého Československého rozhlasu a bývalé Československé televize
     Usnesení č.349k návrhu seznamu objektů obrany, jejichž ochrana v době míru je nezbytná pro zabezpečení obranyschopnosti státu
     Usnesení č.350o podmínkách vypracování seznamu dosud neprivatizovaných subjektů
     Usnesení č.351 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 44)
     Usnesení č.352o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.353o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.354o částečném zrušení usnesení vlády České republiky z 18. září 1991 č. 345, k návrhu na nové využití paláce Kinských v Praze
     Usnesení č.355o návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Albánské republiky o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci ve vědě a technice
     Usnesení č.356k návrhu na sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992
     Usnesení č.357k návrhu na přístup České republiky k Dohodě ustavující Evropskou konferenci pro molekulární biologii (European Molecular Biology Conference - EMBC)