Dokumenty vlády - 1994-07-04

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-07-04
     Záznam z jednání
     Usnesení č.369k návrhu zásad zákona o sociální pomoci
     Usnesení č.370 + Po plánu práce vlády na 2. pololetí 1994 a výhledu na 1. pololetí 1995
     Usnesení č.371k návrhu na sjednání Barterové dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a minerálů Irácké republiky
     Usnesení č.372k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
     Usnesení č.373k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
     Usnesení č.374k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
     Usnesení č.375k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
     Usnesení č.376k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci při potlačování nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti a v boji proti terorismu
     Usnesení č.377k návrhu na sjednání Smlouvy o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem
     Usnesení č.378o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.379o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.380o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.381o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.382o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 46)
     Usnesení č.383k informaci o postupu výstavby jaderné elektrárny Temelín
     Usnesení č.384 + Po seznamu základních doprovodných legislativních dokumentů, které bude nutné v souvislosti s vytvořením vyšších územních samosprávných celků nově připravit nebo posoudit nutnost jejich zpracování nebo u nichž bude nutné provést změny a doplnění
     Usnesení č.385 + Pk poslaneckému návrhu zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním (tisk č. 297 A)
     Usnesení č.386 + Po zabezpečení činnosti Komise J. Williama Fulbrighta a o změně přílohy usnesení vlády z 16. února 1994 č. 80, o rozdělení prostředků na podporu vědecké činnosti a vývoje technologií v roce 1994