Dokumenty vlády - 1994-08-03

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-08-03
     Záznam z jednání
     Usnesení č.404k návrhu zákona o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci
     Usnesení č.405k návrhu zásad zákona o neziskových právnických osobách
     Usnesení č.406o novém znění článku I bodu 1 usnesení vlády z 9. února 1994 č. 69 k restrukturalizaci hutního průmyslu severomoravského regionu - bankovní úvěry na výstavbu kontilití
     Usnesení č.407o způsobu státní podpory při financování dodávky zařízení 2 x 500 MW pro elektrárnu Shen Tou, Čínská lidová republika
     Usnesení č.408k dovozu nerezových kontejnerů pro tekutiny pocházejících z Evropské unie
     Usnesení č.409k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
     Usnesení č.410k návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
     Usnesení č.411 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1065)
     Usnesení č.412 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (tisk č. 1071)
     Usnesení č.413o nařízení vlády, kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany
     Usnesení č.414o Zprávě o stavu českého zemědělství 1994
     Usnesení č.415k organizačně-technickému zabezpečení voleb do zastupitelstev v obcích v roce 1994 a o jmenování zapisovatele Ústřední volební komise
     Usnesení č.416k informaci o předložených žádostech o změny hranic okresů s návrhem kritérií pro jejich posuzování
     Usnesení č.417na uvolnění finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků
     Usnesení č.418o schválení seznamu subjektů, které jsou určeny k privatizaci
     Usnesení č.419o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 48)
     Usnesení č.420o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 49)
     Usnesení č.421o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.422o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.423o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.424o poskytnutí materiální humanitární pomoci pro rwandské uprchlíky
     Usnesení č.425k návrhu na přístup ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy a k Protokolu č. 1 ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy a o souhlasu s podpisem a ratifikací dodatkových Protokolů č. 2, 4 a 5 ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy
     Usnesení č.426k návrhu na uzavření Dohody o rybách sjednané formou výměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím
     Usnesení č.427k návrhu na odvolání přednosty Okresního úřadu Pelhřimov