Dokumenty vlády - 1994-08-17

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-08-17
     Záznam z jednání
     Usnesení č.445k návrhu zákona o Rejstříku trestů
     Usnesení č.446ke Zprávě o stavu životního prostředí České republiky v roce 1993
     Usnesení č.447o schválení územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace a o nařízení vlády, kterým se vyhlašuje jeho závazná část
     Usnesení č.448o řešení problematiky českých zoologických zahrad
     Usnesení č.449k návrhu na sjednání Protokolu o výkladu článku 19 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
     Usnesení č.450k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
     Usnesení č.451o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 51)
     Usnesení č.452o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.453o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.454o obeslání Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, která se bude konat v Káhiře ve dnech 5. až 13. září 1994
     Usnesení č.455k účasti prezidenta republiky V. Havla na oslavách 50. výročí Slovenského národního povstání v Banské Bystrici dne 27. srpna 1994
     Usnesení č.456o změně usnesení vlády z 10. srpna 1994 č. 441, o doporučení k odvolání a k pověření funkcemi mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky
     Usnesení č.457o souhlasu s účastí delegace vlády na pohřbu generálního tajemníka NATO Manfreda Wörnera dne 19. srpna 1994 v Bruselu