Dokumenty vlády - 1994-09-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-09-07
     Záznam z jednání
     Usnesení č.485k návrhu zákona o dráhách
     Usnesení č.486 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině (tisk č. 1101)
     Usnesení č.487o nařízení vlády o Jednacím řádu Ústřední volební komise
     Usnesení č.488k zajištění finančních prostředků na zpracování výsledků voleb do zastupitelstev v obcích v roce 1994 pro Český statistický úřad
     Usnesení č.489k aktualizaci seznamu subjektů hospodářské mobilizace a převodu práva hospodaření s majetkem mobilizačních rezerv
     Usnesení č.490o uvolnění finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků
     Usnesení č.491o privatizaci Stomatologického střediska, Praha 1, Pštrossova ul. - zdravotní středisko Jungmannova ul. 21 a Územní polikliniky Staré Město, Praha 1, Revoluční ul. č. 765/19
     Usnesení č.492o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 54)
     Usnesení č.493o udělení výjimky podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.494k návrhu na obeslání 38. zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, které se koná ve dnech 19. až 23. září 1994 ve Vídni, a na podpis mezinárodní Úmluvy o jaderné bezpečnosti
     Usnesení č.495k návrhu na uspořádání 4. konference ministrů odpovědných za oblast hromadných sdělovacích prostředků členských států Rady Evropy v Praze ve dnech 7. a 8. prosince 1994
     Usnesení č.496k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí v Keňské republice, Ghanské republice a Senegalské republice ve dnech 11. až 17. září 1994