Dokumenty vlády - 1994-09-14

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-09-14
     Záznam z jednání
     Usnesení č.497k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
     Usnesení č.498k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, a zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví
     Usnesení č.499k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze
     Usnesení č.500k návrhu na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o změně platebního kalendáře splatných pohledávek
     Usnesení č.501o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 55)
     Usnesení č.502k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy
     Usnesení č.503k návrhu na obeslání 49. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů, které bude zahájeno 20. září 1994 v New Yorku, delegací České republiky
     Usnesení č.504k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Indonéské republice ve dnech 3. až 5. října 1994, v Korejské republice ve dnech 5. až 7. října 1994 a v Čínské lidové republice ve dnech 7. až 10. října 1994
     Usnesení č.505k návrhu na vyslání delegace České republiky na výroční zasedání Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky, které se bude konat ve dnech 4. až 6. října 1994 v Madridu a na uspořádání výročního zasedání Rady guvernérů obou institucí v roce 2000 v Praze
     Usnesení č.506o převzetí majetkové odpovědnosti České republiky za závazky Fondu národního majetku České republiky
     Usnesení č.507k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic a Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
     Usnesení č.508k návrhu na sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou