Dokumenty vlády - 1994-09-28

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-09-28
     Záznam z jednání
     Usnesení č.525k záměrům vlády České republiky v oblasti reformy veřejné správy
     Usnesení č.526k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.527k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.528k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb.
     Usnesení č.529k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.530k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.531k návrhu zásad zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.532o privatizaci a restrukturalizaci rafinersko-petrochemického průmyslu v České republice
     Usnesení č.533o návrhu na zvýšení prostředků na mzdy pro předpokládaný nárůst počtu pracovníků Fondu národního majetku České republiky v roce 1994
     Usnesení č.534o poskytnutí finančních prostředků na tisk příslušníků slovenské národnostní menšiny v České republice na druhé pololetí 1994
     Usnesení č.535o zřízení silničních a železničních hraničních celních přechodů se Spolkovou republikou Německo a Polskou republikou, o rozšíření provozu na silničních hraničních celních přechodech s Polskou republikou a o zahájení výstavby hraničních objektů včetně souvisejících spojení a komunikací na silničních hraničních celních přechodech se Spolkovou republikou Německo
     Usnesení č.536k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě podepsané v Praze dne 30. března 1993
     Usnesení č.537o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.538o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.539k návrhu redislokace Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a navazujících opatření
     Usnesení č.540o odvolání přednosty Okresního úřadu Blansko
     Usnesení č.541o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 57)
     Usnesení č.542k návrhu na sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky
     Usnesení č.543o potvrzení sukcese České republiky do dvoustranných smluv uzavřených mezi Československem a Čínskou lidovou republikou a o revizi smluvního systému České republiky a Čínské lidové republiky
     Usnesení č.544o doplnění usnesení vlády z 6. dubna 1994 č. 178, k výsledkům Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, o účasti České republiky v těchto jednáních a o obeslání ministerského zasedání Obchodního jednacího výboru, které se konalo ve dnech 12. až 15. dubna 1994 v Marrakeši, delegací České republiky