Dokumenty vlády - 1994-10-05

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-10-05
     Záznam z jednání
     Usnesení č.545k návrhu zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
     Usnesení č.546 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě (tisk č. 1138)
     Usnesení č.547o nařízení vlády, kterým se stanovují celní přechody, na nichž provádějí kontrolu cestovních dokladů celní úřady
     Usnesení č.548ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1994
     Usnesení č.549k informaci o situaci rizikových skupin mládeže
     Usnesení č.550o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 58)
     Usnesení č.551o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.552ke zprávě o celkových finančních nákladech materiální humanitární pomoci poskytnuté vládou pro rwandské uprchlíky
     Usnesení č.553o vyhlášení tříletého moratoria na export pozemních protipěchotních min
     Usnesení č.554k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Ázerbájdžán o obchodně ekonomických vztazích
     Usnesení č.555k návrhu na sjednání Protokolu o změnách Dohody o založení Mezinárodní investiční banky včetně statutu této banky
     Usnesení č.556k oficiální návštěvě dánské královny Margrethe II. v České republice ve dnech 11. až 13. října 1994
     Usnesení č.557o jmenování přednosty Okresního úřadu Příbram
     Usnesení č.559k návrhu finančního zabezpečení úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s návrhem zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce
     Usnesení č.560o rozpočtovém opatření k pokrytí výdajů ministerstva vnitra
     Usnesení č.561o humanitární pomoci Ukrajině v souvislosti s výskytem epidemie cholery na Ukrajině