Dokumenty vlády - 1994-10-26

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-10-26
     Záznam z jednání
     Usnesení č.597o souhlasu s odvoláním policejního prezidenta
     Usnesení č.598k návrhu zásad zákona o sociální pomoci
     Usnesení č.599 + Pk poslaneckému návrhu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1197)
     Usnesení č.600 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1191)
     Usnesení č.601 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem (tisk č. 1192)
     Usnesení č.602ze dne 26. října 1994 č. 602 k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii
     Usnesení č.603 + Po schválení postupu vypořádání majetku státních statků nezahrnutého do privatizace a o udělení výjimky k převodu vlastnictví majetku státu podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.604o úpravě rozsahu zpoplatněné sítě dálnic a silnic dálničního typu
     Usnesení č.605k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů
     Usnesení č.606k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích
     Usnesení č.607o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 61)
     Usnesení č.608o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.609o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů