Dokumenty vlády - 1994-11-09

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-11-09
     Záznam z jednání
     Usnesení č.629k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.630o schválení územního plánu velkého územního celku Krkonoše a o nařízení vlády, kterým se vyhlašuje jeho závazná část
     Usnesení č.631 + Po institucionálním zajištění procesu integrace České republiky do Evropské unie včetně harmonizace právního řádu České republiky s právním řádem Evropské unie
     Usnesení č.632o vyjádření vlády k žádostem některých obcí o určení městy
     Usnesení č.633k návrhu na přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) - a k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích
     Usnesení č.634k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
     Usnesení č.635k návrhu na otevření generálního konzulátu České republiky v Šanghaji
     Usnesení č.636o souhlasu s navázáním diplomatických styků mezi Českou republikou a některými zeměmi karibské oblasti (Antigua a Barbuda, Bahamy, Belize, Dominika, Federace Svatého Kryštofa a Nevise, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny)
     Usnesení č.637o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 63)
     Usnesení č.638o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.639o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.640k návrhu na sjednání Dohody o provádění části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982
     Usnesení č.641k urychlení výstavby na rozestavěných stavbách a investičních akcích financovaných z prostředků státního rozpočtu v roce 1994